cover photo web

ЏС Актуел

ЏС АКТУЕЛ ДООЕЛ е основана во 1990 година во приватна сопственост на Г-дин Ѓоко Стерјоски, со седиште на Ул. 1632, Бр. 46 – 1000 Скопје.

Основна дејност на компанијата е увоз и дистрибуција на прехрамбени производи низ целата територија на Република Македонија. Сите производи се од познати марки (BRAND-name производи) и потекнуваат од реномирани европски и светски производители.

 

Основна цел на нашата компанија е пробивање на BRAND-овите на Македонскиот пазар и поставување на место кое тие го заслужуваат и на кое се наоѓаат во сите земји низ Европа и светот.

 

Во рамките на компанијата се вклучени неколку сектори и тоа :

  • Сектор за набавка и продажба
  • Kомерција
  • Сектор за финансии
  • Сектор за логистика
  • Услужна служба

СПОДЕЛИ ЈА ОБЈАВАТА