Немате инсталирано флеш-плеер или тој е застарен.Кликни овде за да симнеш најнов флеш-плеер.

Pfanner Fruit juices 2L 
Orange nectar 50%

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014360 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Orange Juice 100%

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014292 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Orange Juice 100% with pulp

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014308 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Peach drink

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014018 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Blood Orange Nectar

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900013998 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Aple Juice 100%

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014025 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Pear Nectar

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900013974 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Pineapple Nectar

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014360 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Lemon Lime

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014872 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Green Apple Drink

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900013981 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
ACE Mixed Fruit Drink

Net Weight :  2 lit. ( EAN-code : 9006900014476 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
B+C+E Wildberry Drink

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014001 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
ACTIVE BALANCE

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900202996 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
ACTIVE FITNESS

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900203016 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Multivitamin Nectar 50%

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014414 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
 
Pfanner Fruit juices 1L 
Orange nectar - diet 50%

Net Weight : 1 lit ( EAN-code : 9006900017514 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Black Curent Nectar

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017552 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Pineapple Juice 100%

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017538 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Multivitamin Juice 100%

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017521 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Multivitamin Nectar DIET

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017743 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
DELISSIMO - Strawberry & co.

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017880 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
DELISSIMO - Mango & co.

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017897 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
BIO - Multi Gold

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017606 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
BIO - Multi Rosso

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017613 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Orange Juice 100%

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017514 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Apple Juice 100%

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017507 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Green Apple Drink

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017569 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
ACE Mixed Fruit Drink

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017552 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
B+C+E Wildberry Drink

Net Weight : 1 lit. ( EAN-code : 9006900017552 )

Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
 
Pfanner Fruit juices in PET 
Multivitamin PET

Net Weight :
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010683 )
       Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167621 )
       Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Green Apple PET

Units / Tray :
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010355 )
       Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167935 )
       Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Blood Orange PET

Net Weight :
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010362 )
       Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167959 )
       Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Mango Maracuja PET

Net Weight :
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010386 )
       Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167942 )
       Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
Lemon - Lychee PET

Net Weight :
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010553 )
       Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167874 )
       Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
 
Pfanner Gourmet Fruit juices 
Peach

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167454 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Apricot Nectar

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167478 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Multivitamin Nectar

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167485 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Orange Juice 100%

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167423 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
ACE Mixed Fruit Drink

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167614 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Pineapple Juice 100%

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167706 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Aple Juice 100%

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167416 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Grejpfruit Juice

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167645 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Srawberry Nectar

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167676 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Blood Orange Nectar

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167812 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Green Apple Drink

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167867)

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
Black Curent Nectar

Net Weight : 0,2 lit. Gourmet ( EAN-code : 90167768 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 12 months

 
 
Pfanner Tin can juices 
Orange Nectar

Net Weight : CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069338 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 24 months

 
Apple

Net Weight : CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069352 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 24 months

 
Red Grape Nectar

Net Weight : CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069345 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 24 months

 
Ice Tea - Peach

Net Weight : CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069970 )

Units / Tray : 18

Shelf Live : 24 months

 
Ice Tea - Lemon Lime

Net Weight : CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069536 )

Units / Tray : 18

Shelf Live : 24 months

 
 
Pfanner Ice teas 
Peach

Net Weight :
       2 lit. ( EAN-code : 9006900011529 ) - Units / Tray : 6
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010676 ) - Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167584) - Units / Tray : 12
       CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069970 ) - Units / Tray : 18
Shelf Live : 12 months

 
Lemon Lime

Net Weight :
       2 lit. ( EAN-code : 9006900011512 ) - Units / Tray : 6
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010621 ) - Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167751 ) - Units / Tray : 12
       CANSE 0.33 lit. ( EAN-code : 90069536 ) - Units / Tray : 18
Shelf Live : 12 months

 
Wildberry Coctail

Net Weight : 2 lit. ( EAN-code : 9006900014803 )

Units / Tray : 6

Shelf Live : 12 months

 
Green Tae Lemon - Kaktus

Net Weight :
       2 lit. ( EAN-code : 9006900014858 ) - Units / Tray : 6
       PET 1.5 lit. ( EAN-code : 9006900010690 ) - Units / Tray : 6
       PET 0.5 lit. ( EAN-code : 90167690 ) - Units / Tray : 12

Shelf Live : 12 months

 
 
Pfanner Energy drinks 
ENERGIA

Net Weight : CANSE - 250 ml. ( EAN-code : 90069536 )

Units / Tray : 24

Shelf Live : 24 months

 
ENERGIA - COLA

Net Weight : CANSE - 250ml. ( EAN-code : 90069277 )

Units / Tray : 24

Shelf Life : 24 months

 
 
Pfanner Fruit juices prizma 200ml 
PRIZMA 200ML

Units / Tray : 8 x 3 pieces

Shelf Live : 12 months

 
 

©2017 JS AKTUEL

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

  • http://aktuel.com.mk/km160.asp