Немате инсталирано флеш-плеер или тој е застарен.Кликни овде за да симнеш најнов флеш-плеер.

СКЛАДИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА РОБА ... Печати E-mail
Среда, 11 Ноември 2009

Почитувани ,

Со почетокот на 2009 година дистрибуцијата на производите што ги застапува  
ЏС АКТУЕЛ ДООЕЛ , ја превзема фирмата Ј.Е.С. ГЛОБАЛ ДООЕЛ

Таа е модерна фирма со висок степен на организација на работата и со голем возен парк опремен по сите светски стандарди .
Вработенети се исто така обучени за извршување на работните задачи по највисок степен на квалитет .
Oсвен производите што ги застапува ЏС АКТУЕЛ ДООЕЛ , фирмата ЈЕС ГЛОБАЛ врши услужна дејност складирање и дистрибуција на роба и за други компании и брендови како што се : PRESIDENT , DUKAT , SOMBOLED , ИДЕАЛ ШИПКА и други .

Сите заинтересирани компании за складирање на роба и дистрибуција низ целата територија на Р.Македонија за контакт можат да се обратат на телефоните : 02 2728 596 и 02 2728 598 , како и на e-mail адресите : kontakt@aktuel.com.mk и sasha.cekic@aktuel.com.mk .

Последна промена <Среда, 11 Ноември 2009>
 

©2017 JS AKTUEL

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

  • http://aktuel.com.mk/km160.asp